szymonlw

14 tekstów – auto­rem jest szy­mon­lw.

Im wyżej wej­dziesz tym bo­leśniej­szy będzie upadek 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2011, 15:54

Cza­sami mam ta­ki natłok myśli , że język nie nadąża za głową i gdy próbuję to wszyt­ko wy­powie­dzieć to wychodzi z te­go kom­plet­na bzdura. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 kwietnia 2011, 22:28

To jak Cię za­pamiętają za­leży od te­go ja­ki jes­teś te­raz i ja­ki po­zos­ta­niesz do sa­mego końca. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 grudnia 2010, 23:00

Im więcej w człowieku niena­wiści tym mniej w nim człowieka. 

myśl • 17 października 2010, 22:19

"Jeśli nie możesz zna­leźć cze­goś dlacze­go chciałbyś żyć, pos­ta­raj się zna­leźć coś, za co chciałbyś umrzeć"Tu­pac Shakur 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 lipca 2010, 19:24

Tupac Shakur

"Jeśli nie możesz zna­leźć cze­goś dlacze­go chciałbyś żyć, pos­ta­raj się zna­leźć coś, za co chciałbyś umrzeć"Li­fe goes on... 

opowiadanie • 8 lipca 2010, 23:32

Im częściej będziesz pa­dał tym trud­niej będzie Ci wstać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 czerwca 2010, 19:11

Czy to głupo­ta gdy ktoś do­wiadu­je się , że je­go los jest już przeg­ra­ny a mi­mo to wal­czy z nim do sa­mego końca ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 czerwca 2010, 23:59

Bo­je sie te­go świata, w którym ktoś pos­ta­nawia ze się diamet­ralnie zmieni... a na dru­gi dzień już to robi...
R.U.M.U.N 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 maja 2010, 22:46

Le­piej usłyszeć gorzką prawdę niż słod­kie kłamstwo. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 marca 2010, 20:11
szymonlw

~Gdy mi ciężko, tworzę poezję

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność